Contacteaza-ne: 0770 549 357

REGULAMENTUL CAMPANIEI „#mergdesculț”

 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorul principal al campaniei „#mergdescult” (denumită în continuare “Campania”) este:

Fundația WORLD VISION ROMANIA, persoană juridică română, autorizată să funcționeze prin Sentința civilă nr. 15 din 11.02.1997, pronunțată de Tribunalul Municipiului București -  Secția Contencios Administrativ în dosarul nr. 23/F/1997, cu sediul în București, str. Rotasului nr. 7, sector 1, CUI: 9232411, cont bancar nr. RO26BREL0002000736060100 deschis la Libra Bank – Agenția Băneasa, reprezentată de d-na  Mihaela Loredana Nabăr, în calitate de inițiator al Campaniei,

și

Kwear – denumirea comercială a S.C. FRESCO RETAIL GROUP SRL, cu sediul în Cluj - Napoca, str. Aleea Băişoara, nr. 5, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J12/3434/2014 și cod unic de înregistrare fiscală RO33877208 (denumită în continuare ”Kwear”) în calitate de Partener/Sponsor al Campaniei.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI
 • Obiectivul campaniei “#mergdesculț“ este acela de a cumpăra încălțăminte de iarnă pentru 14.407 de copii din județele Dolj, Vâlcea, Vaslui, Iași, Ialomița și Cluj, aceasta făcând parte din proiectele caritabile ale Fundației World Vision.
 • Pentru a ajuta la îndeplinirea acestui obiectiv, Kwear, în sprijinul Fundației World Vision Romania, organizează pe site-ul său, www.kwear.ro, o strângere de fonduri sub forma vânzării de vouchere caritabile, ajutând astfel la îndeplinirea obiectivului
 • Orice persoană care dorește să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv, poate achiziționa unul sau mai multe vouchere de pe site-ul kwear.ro, în cuantumul preferat de aceasta.
 • Voucherul are valoare de 50 lei, acesta putând fi achiziționat în număr nelimitat de către cei care doresc să se implice în susținerea Campaniei, prin achitarea lor prin virament bancar în contul RO40INGB0000999908091640 ING BANK NV. Kwear va emite persoanei care a achiziţionat voucher (e) factură fiscală în cuantumul voucherelor achiziţionate.
 • Ulterior, Kwear va oferi Fundației World Vision articole de încălțăminte de iarnă din catalogul Kwear, în cuantumul sumelor de bani strânse din vânzarea voucherelor de pe site, urmând ca acestea să fie utilizate în scopul îndeplinirii obiectivului Campaniei.

 

 1. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
 • 1. Perioada în care se va desfășura campania caritabilă de vânzare de vouchere este 5 decembrie 2018 -31 decembrie 2018, inclusiv. Campania se desfășoară pe teritoriul României, pe site-ul www.kwear.ro.
 1. PARTICIPANȚI
 • 1. La această Campanie pot participa atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, care doresc să contribuie la ajutarea celor 14.407 de copii defavorizați din județele Dolj, Vâlcea, Vaslui, Iași, Ialomița și Cluj.
 • 2. Campania se adresează utilizatorilor care au deja vârsta de 18 ani împlinită la data accesării secțiunii de Campanie, de pe site.
 1. UTILIZAREA VOUCHERULUI
 • 1. Prin achiziționarea unui voucher caritabil, participanții contribuie direct la strângerea de fonduri cu care ulterior Fundația World Vision Romania va achiziționa încălțăminte de iarnă pentru copiii defavorizați.
 • 2. Voucherele caritabile achiziționate astfel nu au nicio valoare comercială și nu pot fi reutilizate ulterior pentru a achiziționa alte produse de pe site-ul Kwear.
 • 3. Kwear este doar un intermediar între participanți și Fundație, urmând a oferi articole de încălțăminte pentru copii, în contravaloarea sumelor de bani strânse din achiziționarea voucherelor.
 1. ALTE REGLEMENTĂRI
 • 1. În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorului Campaniei, Kwear sau partenerilor acestora, Kwear își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere,în condițiile legii, a celor vinovați.
 • 2. Kwear va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumărăspunderea pentru eventualele nemulțumiri și contestații ale participanțiilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.